Kinesiotaping

Tejpování je dnes často využívanou metodou. Pružné pásky se dají aplikovat více způsoby podle momentálních obtíží – na uvolnění přesílených svalů, stabilizačně na klouby, lymfotejp pomáhá oddrenovat nahromaděnou lymfu (zmenšení otoků) a různé další varianty.