Individuální léčebná tělesná výchova

Fyzioterapeut se stará o správné fungování vašeho pohybového aparátu. Naučíte se, jak se pohybovat bez bolesti, pokusíme se odstranit nebo minimalizovat špatný pohybový stereotyp a ideálně ho vyměnit za lepší. Využijeme k tomu různé fyzioterapeutické metody a koncepty. Když je potřeba, využijeme i techniky měkkých tkání na uvolnění a fasciální ošetření a mobilizace.

Uvádíme alespoň některé z metod:
Tzv. Škola zad – jde v podstatě o návody jak správně sedět, jak správně zvedat břemena, jak se nepřetěžovat u běžných denních čiností apod.
Metoda Prof. Koláře – Dynamická neuromuskulární stabilizace – koncept založený na vývojové kineziologii, aktivuje integrovaný stabilizační systém páteře (dříve zvaný hluboký stabilizační systém)
Senzomotorická stimulace, senzomotorický trénink – naučí vás líp vnímat chodidlo, zlepšovat kooordinaci a rovnováhu těla.
Cvičení s pomůckami – cvičení s velkým míčem, s therabandem, overbalem, cvičení na bosu
Cvičení dle Kaltenborna – automobilizace páteře několika jednoduchými cviky
Cvičení SM systému dle MUDr. Smíška

Na začátku každého terapeutického cvičení probíhá vyšetření pohybového aparátu (komplexní kineziologický rozbor). Odběrem anamnézy na základě vybraných motorických testů zjistíme, na co se v terapii zaměřit, aby jsme vyloučili závažná onemocnění apod.
Pokud máte zprávu od doktora, záznam z RTG, MR, CT, přineste prosím s sebou (vyšetření probíhá ve spodním prádle).